Storkund

Storkund.

Är du trädgårds- eller markanläggare och arbetar med kantjärn (rabattkanter)
i din verksamhet och kommer bli en återkommande kund, har vi möjlighet att
erbjuda de produkter du behöver.

Kontakta oss på info@ojopsweden.se
för vidare diskussion.